Cele 10 cele mai relevante exemple de legături cvalentice nepoluante

Exemple de legături covalente nepolar includ dioxid de carbon, etan și hidrogen. Legăturile covalente sunt un tip de legătură care se formează între atomi, umplând ultimul lor strat de valență și formând legături extrem de stabile.

Într-o legătura covalentă este necesar ca electronegativitatea între natura atomilor să nu fie foarte mare, deoarece dacă se produce acest lucru se va forma o legătură ionică.

Din acest motiv, legături covalente apar între atomi cu natură nemetalică, deoarece un metal cu un nemetal va avea o diferență electrică remarcabil de mare și o legătură ionică va fi dată.

Tipuri de legături covalente

Sa spus că este necesar să nu existe o electronegativitate semnificativă între un atom și altul, dar există atomi care prezintă o sarcină ușoară și care schimbă modul în care sunt distribuite legăturile.

Legăturile covalente pot fi împărțite în două tipuri: polar și nepolar.

văluri

Legăturile polar se referă la acele molecule a căror încărcare este distribuită în doi poli, pozitivă și negativă.

Nu este polar

Legăturile nepolare sunt cele în care moleculele au încărcăturile lor distribuite în același mod; adică, doi atomi egali sunt uniți, cu aceeași electronegativitate. Aceasta implică faptul că momentul dielectric este egal cu zero.

Cele 10 exemple de legături covalente nepolare

1- Ethan

În general, legături simple de hidrocarburi reprezintă cel mai bun exemplu pentru a reprezenta legături covalente nepolare.

Structura sa este formată din doi atomi de carbon cu trei hidrogeni însoțiți în fiecare.

Carbonul are o legătură covalentă cu celălalt carbon. Din cauza lipsei de electronegativitate între acestea, rezultă o legătură nepolară.

2-dioxid de carbon

Dioxidul de carbon (CO2) este unul dintre cele mai abundente gaze de pe Pământ din cauza producției umane.

Aceasta este structurată cu un atom de carbon în mijloc și doi atomi de oxigen pe laturi; fiecare face o dublă legătură cu atomul de carbon.

Distribuția sarcinilor și a greutăților este aceeași, deci se formează o matrice liniară, iar momentul încărcărilor este egal cu zero.

Hidrogen

Hidrogenul sub formă de gaz se găsește în natură ca o legătură între doi atomi de hidrogen.

Hidrogenul este excepția de la regula octetului datorită masei sale atomice, care este cea mai mică. Legătura se formează numai în forma: HH.

4-etilena

Etilena este o hidrocarbură similară etanului, dar în loc de a avea trei atomi de hidrogen atașați la fiecare carbon, acesta are două.

Pentru a forma electronii de valență, se formează o dublă legătură între fiecare carbon. Etilena are diferite aplicații industriale, în principal în sectorul auto.

5-toluen

Toluenul este compus dintr-un inel aromatic și un lanț CH3.

Deși inelul reprezintă o masă foarte mare în raport cu lanțul CH3, o legătură covalentă nepolară este formată de lipsa electronegativității.

6-tetraclorură de carbon

Tetraclorura de carbon (CCl4) este o moleculă cu un atom de carbon în centru și patru atomi de clor în fiecare direcție a spațiului.

Deși clorul este un compus puternic negativ, fiind în toate direcțiile, momentul dipolului este egal cu zero, deci este un compus nepolar.

7- izobutan

Izobutanul este o hidrocarbură care este foarte ramificată, dar prin configurația electronică în legăturile de carbon există o legătură nepolară.

8-Hexan

Hexanul este un aranjament geometric sub forma unui hexagon. Are legături de carbon și hidrogen, iar momentul dipolului este zero.

9-ciclopentan

Ca și hexanul, este un aranjament geometric sub forma unui pentagon, este închis și momentul dipolului său este egal cu zero.

10-Azot

Azotul este unul dintre cei mai abundenți compuși din atmosferă, cu o compoziție de aproximativ 70% în aer.

Este prezentată sub forma unei molecule de azot cu o moleculă egală, formând o legătură covalentă, care, atunci când are aceeași sarcină, se dovedește a fi nepolară.