Importanța comunicării în domeniul TIC în societate

Importanța comunicării măsurate de TIC în societatea actuală este enormă, deoarece afectează sectoare precum educația sau relațiile.

Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) sunt acele instrumente necesare pentru prelucrarea informațiilor, în special utilizarea computerelor, a dispozitivelor de comunicații și a aplicațiilor software pentru a converti, stoca, proteja, procesa, transmite și prelua informații de la orice loc și în orice moment.

Transcendența TIC nu poate fi limitată datorită naturii dinamice a conceptelor, metodelor și aplicațiilor pe care le acoperă, care rămân în evoluție constantă. TIC intervin în aproape toate aspectele vieții de zi cu zi și au devenit una dintre cele mai importante priorități în educația formală și informală.

Domeniul său de aplicare nu se limitează la educație, deoarece TIC au devenit factori-cheie ai culturii, economiei și politicii, cu efecte profunde asupra populației lumii, chiar și în zone îndepărtate și slab dezvoltate care nu utilizează în mod direct tehnologia.

Obiectivul principal al TIC este responsabilizarea și independența indivizilor pentru îmbunătățirea societății. Revoluția tehnologică a modificat profund multe aspecte ale vieții de zi cu zi, facilitând comunicarea, socializarea și dezvoltarea relațiilor de la distanță.

Cu toate acestea, este necesar să se reflecteze asupra felului în care comportamentul, valorile și competențele indivizilor, organizațiilor și societăților pot fi influențate, manipulate și dirijate de aceste tehnologii.

Care este importanța comunicării măsurate de TIC în societatea de astăzi?

Noi forme de socializare

În examinarea noilor generații și a TIC, este imposibil să trecem cu vederea faptul că tinerii de astăzi locuiesc simultan în mai multe lumi. Mulți tineri își dezvoltă identitatea în dormitoarele lor, vorbind pe computerele personale.

Tinerii se confruntă astăzi cu o cultură mediatică globală, care reprezintă o forță unificatoare, un tip de pedagogie culturală care îi învață să consume și să acționeze "ce să gândească, să simtă, să creadă, să se teamă și să-și dorească dorința" (Kellner, 1995).

Cultura influențată de TIC creează un mediu în care modurile tradiționale de socializare sunt modificate și, cel puțin într-o oarecare măsură, înlocuite cu altele noi. În lumea de astăzi, TIC constituie o forță de socializare potențial mai puternică decât cea din casă sau din școală.

După cum afirmă Jennifer Light, " tehnologia nu este un instrument neutru cu efecte universale, ci mai degrabă un mijloc cu consecințe care sunt influențate în mod semnificativ de contextul istoric, social și cultural al utilizării sale ".

Asistență medicală

Pentru industria sănătății, stocarea electronică a datelor și accesul rapid la informații reprezintă îmbunătățiri semnificative ale timpilor de diagnosticare și evitarea testelor inutile.

Cu ajutorul TIC, sistemele de sănătate încearcă să avanseze în medicina preventivă și educația pacientului, oferind economii economice considerabile și beneficii pentru sănătate.

TIC și mediul inteligent de viață pot, de asemenea, să joace un rol din ce în ce mai important în îngrijirea persoanelor în vârstă din casă, ajutând persoanele în vârstă să facă față activităților zilnice, sporind independența acestora.

Când persoanele în vârstă pot supraviețui acasă mai independent, ele rămân mai active. În acest fel, slăbirea memoriei este întârziată. Astfel, pe termen lung, nevoia de îngrijire instituțională costisitoare poate fi redusă și îmbunătățirea calității vieții.

Educație și învățare

TIC pentru educație se referă la dezvoltarea tehnologiei informației și a comunicațiilor, în special pentru scopuri de predare / învățare.

Adoptarea și utilizarea TIC în educație au un impact pozitiv asupra predării, învățării și cercetării. TIC pot afecta educația și pot permite accesul mai larg la acesta, deoarece:

  1. Acestea sporesc flexibilitatea pentru ca studenții să aibă acces la educație indiferent de barierele de timp și geografice.
  2. Influența modului în care elevii sunt învățați și modul în care aceștia învață.
  3. Ele oferă mediul și o motivație adecvată pentru procesul de învățare, oferind noi posibilități studenților și profesorilor.

Aceste posibilități pot avea un impact asupra performanței și realizării elevilor. În același mod, o mai mare disponibilitate a celor mai bune practici și cel mai bun material didactic în educație, care poate fi împărtășită prin TIC, promovând o mai bună predare și îmbunătățind performanța academică a studenților.

Medii de lucru

TIC permit o colaborare în care legăturile companiilor și mediile lor se reunesc fizic.

Aceste tehnologii utilizează infrastructuri de comunicații globale și sunt întotdeauna active, ceea ce permite interacțiuni imediate între indivizi, grupuri și organizații, îmbunătățind schimbul de informații și coordonarea activităților.

Unele dintre beneficiile suplimentare ale TIC în cadrul organizațiilor sunt enumerate mai jos:

  1. La nivel managerial, permite supravegherea sarcinilor efectuate de echipa de lucru atunci când se utilizează sisteme de monitorizare.
  2. O mai mare flexibilitate pentru ca unii muncitori să poată să își desfășoare cea mai mare parte a activităților din confortul casei lor și cu programe mai flexibile.
  3. Creșteți accesul pe piață dincolo de frontierele tradiționale, prin intermediul comerțului electronic.

TIC sunt complementare altor factori de producție, în special cunoștințele, inovarea și competențele lucrătorilor. Tehnologia poate fi folosită mai eficient de lucrători calificați decât de lucrători necalificați. În plus, lucrătorii calificați devin mai eficienți cu o tehnologie mai bună.

Societatea și viața privată

Întrebări multiple cuprind, de asemenea, libertatea de exprimare și reglementarea conținutului prin TIC.

Elaborarea mecanismelor de control al conținuturilor deschide dezbaterea pentru a găsi o soluție rezonabilă, deoarece aceeași tehnologie care achiziționează filtrarea materialelor pentru că sunt considerate necorespunzătoare poate fi utilizată pentru a filtra conținutul real și interesant. În acest sens, cenzura nu pare a fi o opțiune.

TIC ridică, de asemenea, o serie de întrebări privind protecția proprietății intelectuale și crearea de noi instrumente și reglementări pentru a rezolva această problemă.

Puterea remarcabilă a TIC a generat o preocupare considerabilă pentru viața privată, atât în ​​sectorul public, cât și în cel privat. Reducerea costurilor de stocare a datelor și de procesare a informațiilor face posibil ca pasionații de computere să poată colecta date detaliate despre toți cetățenii.

Nimeni nu știe în prezent cine colectează date despre persoane, modul în care sunt folosite și împărtășite sau cum pot fi utilizate în mod abuziv. Aceste preocupări reduc încrederea consumatorilor în TIC.

TIC au numeroase efecte economice, politice și sociale asupra vieții moderne și necesită o cercetare serioasă în domeniul științelor sociale pentru a-și gestiona riscurile și pericolele.

Accesibilitatea tehnologiilor informației și comunicațiilor

Dat fiind că tehnologia informației și comunicațiilor a devenit mai sofisticată, ea a devenit și mai accesibilă și accesibilă. Competențele computerizate complexe nu mai sunt necesare.

Produsele disponibile oferă non-experților posibilitatea de a profita de TIC pentru a crea noi rețele de cunoștințe și informații. Modul de comunicare și de căutare a cunoștințelor a fost transformat.

Oamenii sunt instantaneu accesibili prin forme comune de comunicare cu dispozitivele electronice, deoarece internetul permite accesul la cantități mari de informații și transferul de cunoștințe cu o viteză fără precedent.

Diseminarea informațiilor prin publicarea electronică permite oamenilor să comunice instantaneu cu alți oameni din întreaga lume din casa sau biroul lor. Conexiunile wireless din cafenele și din alte locuri au sporit și oportunitățile de comunicare prin intermediul dispozitivelor mobile.