Direcția în fizică este linia stabilită care trece printr-un corp sau un obiect atunci când fac o mișcare. Direcția are o mare importanță specifică în experimentele mecanicii, deoarece în ea se studiază mișcarea unui corp și unde se mișcă (ținând seama de variabila temporală). În domeniul fizicii, direcția face parte din elementele mișcării, deoarece reprezintă linia pe care se sprijină obiectul sau corpul în mișcare. Direcția unui corp poate v

Citeste Mai Mult

Presa hidraulică este o mașină capabilă să utilizeze o forță mult mai mică. Se ghidează după principiul pascalului. Această presă este folosită în mod obișnuit în diverse industrii, cum ar fi industria auto și este cea mai utilizată în întreaga lume pentru mai mult de 30 de ani datorită eficacității și vitezei sale de a efectua lucrările. Acest instrument este f

Citeste Mai Mult

Galileo Galilei și studiile sale despre căderea liberă au devenit unul dintre cele mai importante experimente din lumea fizicii. Galileo nu a făcut una, ci mai multe experimente pentru a arăta că două corpuri în cădere liberă, indiferent de greutatea lor, ar călători la distanță în același timp. Deși teoriile

Citeste Mai Mult

Mișcarea de mișcare este propagarea unui val într-un mediu care nu conține rezistență în cale și care este supus unui câmp gravitațional uniform. Mișcarea de mișcare nu transferă materia prin intermediul unor unde electromagnetice sau mecanice. Undele distrug un fel de proprietate a unui mediu prin densitate, câmp electromagnetic, presiune, printre altele. Acest tip de

Citeste Mai Mult

Brațul pârghiei este distanța perpendiculară care există între axa de rotație și linia de acțiune a forței. Amplitudinea stabilită pentru studiul acestui proces este τ = N m. Brațul pârghiei este legat de cuplul de forță prezent la un anumit punct. Distanța determinată de brațul pârghiei funcționează ca un factor de amplificare a forței, așa cum se poate vedea în pârghii în general. Această relație generează

Citeste Mai Mult

Echilibrul de rotație este cel generat atunci când un corp trece printr-o mișcare de rotație sau o rotație. Acest fenomen apare când forțele exercitate de forțele care acționează asupra corpului sunt nulă. Aceasta este, atunci când suma tuturor cuplurilor este egală cu zero. Aceste tipuri de echilibru apar atunci când corpul nu suferă vreo variație în timpul mișcării de rotație exercitată asupra lui. Elementele de rotaț

Citeste Mai Mult

Particulele subatomice sunt cele care sunt mai mici decât atomul. Există particule compozite și particule elementare; Pe de altă parte, este cunoscută și existența particulelor virtuale. Particulele virtuale sunt cele care reprezintă pasul mijlociu spre dezintegrarea unei particule instabile și există pentru un timp foarte scurt. În domen

Citeste Mai Mult

În cea de-a doua lege a lui Newton , cunoscută sub numele de principiul fundamental al dinamicii, omul de știință afirmă că cu cât este mai mare masa unui obiect, cu atât mai multă forță va fi necesară pentru ao accelera. Adică accelerarea obiectului este direct proporțională cu forța netă care acționează asupra ei și invers proporțională cu cea a obiectului. Știm că un obiect poa

Citeste Mai Mult

Eugen Goldstein a fost un fizician german important, născut în Polonia actuală în 1850. Lucrarea sa științifică cuprinde experimente cu fenomene electrice în gaze și în raze catodice. Goldstein a identificat existența unor protoni ca încărcături egale și opuse electronilor. Această descoperire a fost realizată prin experimentarea tuburilor catodice, în 1886. Una dintre cele

Citeste Mai Mult

Un pendul este un obiect (în mod ideal o masă punctuală) atârnat de un fir (în mod ideal fără masă) al unui punct fix care oscilează datorită forței gravitației, acelei forțe misterioase invizibile care, printre altele, rămân blocate în univers. Mișcarea pendulară este cea care apare într-un obiect dintr-o parte în alta, agățat de o fibră, un cablu sau un fir. Forțele care intervin

Citeste Mai Mult

Isomerismul se referă la existența a două sau mai multe substanțe care au aceeași formulă moleculară, dar a căror structură este diferită în fiecare dintre compuși. În aceste substanțe, cunoscute ca izomeri, toate elementele sunt prezentate în aceeași proporție, dar formează o structurare a atomilor care este diferită în fiecare moleculă. Cuvântul izomer pro

Citeste Mai Mult

Huygens ' teoria undelor de lumină a definit lumina ca un val, similar valurilor sonore sau mecanice produse în apă. Pe de altă parte, Newton a afirmat că lumina a fost formată din particule de material la care el denumește corpuscul. Lumina a trezit întotdeauna interesul și curiozitatea ființei umane. Astfel,

Citeste Mai Mult

Fluxul volumetric permite determinarea volumului de fluid care traversează o secțiune a conductei și oferă o măsură a vitezei cu care fluidul se deplasează prin ea. Prin urmare, măsurarea sa este deosebit de interesantă în domenii precum industria, medicina, construcția și cercetarea, printre altele. Cu toate a

Citeste Mai Mult

Undele transversale sunt cele în care oscilația are loc într-o direcție perpendiculară pe direcția de propagare a undelor. Dimpotrivă, undele longitudinale sunt undele în care deplasarea prin mediu are loc în aceeași direcție în care are loc deplasarea valului. Trebuie amintit faptul că undele se propagă printr-un mediu în virtutea vibrațiilor pe care le produc în particulele mediului respectiv. Apoi, direcția

Citeste Mai Mult

Particulele alfa (sau particulele α) sunt nuclee ale atomilor de heliu ionizat care, prin urmare, și-au pierdut electronii. Helium nuclei sunt compuse din două protoni și doi neutroni. Apoi, aceste particule au o sarcină electrică pozitivă a cărei valoare este de două ori sarcina electronului, iar masa atomică este de 4 unități de masă atomică. Particulele

Citeste Mai Mult

Accelerația unghiulară este variația care afectează viteza unghiulară ținând cont de o unitate de timp. Este reprezentată de litera greacă alfa, α. Accelerația unghiulară este o magnitudine vectorică; prin urmare, constă într-un modul, direcție și sens. Unitatea de măsură a accelerației unghiulare în Sistemul Internațional este radianța per al doilea pătrat. În acest fel, accelera

Citeste Mai Mult

Un proces isochoric este orice procedeu termodinamic în care volumul rămâne constant. Aceste procese sunt adesea numite izometrice sau isovolumice. În general, un proces termodinamic poate să apară la o presiune constantă și apoi este numit izobaric. Când apare la o temperatură constantă, în acest caz se spune că este un proces izotermic. Dacă nu exi

Citeste Mai Mult

Cinematica este domeniul fizicii (mai precis al mecanicii clasice) care se ocupă de studierea mișcării corpurilor fără a ține seama de cauzele acesteia. Se concentrează pe studierea traiectoriilor corpurilor de-a lungul timpului prin utilizarea de magnitudine, cum ar fi deplasarea, viteza și accelerația. Unele d

Citeste Mai Mult

Valurile sunt caracterizate de mișcări periodice și continue. Datorită acestui fapt este posibilă descrierea exactă a comportamentului fenomenelor cum ar fi vibrațiile unei particule sau a unui corp. Valurile sunt definite ca propagarea unei perturbări a unei proprietăți (câmp magnetic, electric, presiune etc.), printr-

Citeste Mai Mult

Presiunea hidrostatică este aceea generată de un fluid în stare de repaus, spre deosebire de presiunea unui fluid în mișcare, numită presiune hidrodinamică. Este o proprietate de mare importanță în lume, deoarece o mare parte a pământului este compusă din materie într-o stare lichidă. Această presiune există datorită greutății unui fluid în stare de repaus. Orice lichid amplas

Citeste Mai Mult

Modelul corpuscular al materiei este o teorie care face parte din fizica clasică și care încearcă să explice compoziția întregii materii existente în univers. Această teorie se bazează pe ipoteza că toată materia existentă constă în particule care sunt mici în dimensiune. Acest model a avut mai mulți apărători de la formularea sa și a dobândit relevanță din secolul al XVII-lea. În acest sens, modelu

Citeste Mai Mult

Energia de ionizare se referă la cantitatea minimă de energie, exprimată în mod uzual în unități de kilojouli pe mol (kJ / mol), care este necesară pentru a produce detașarea unui electron localizat într-un atom în fază gazoasă care este în stare fundamentală. Starea gazoasă se referă la starea în care este lipsită de influența pe care o pot exercita alte atomi asupra lor, la fel cum orice interacțiune intermoleculară este aruncată. Amploarea energiei io

Citeste Mai Mult

Un circuit închis este o configurație electrică care are o sursă de energie cuplată la unul sau mai multe componente ale receptorului, unite printr-un material conductiv care permite ieșirea și o întoarcere a curentului. Circulația curentului prin circuit face posibilă alimentarea cererii de energie a elementelor interconectate. Prin urm

Citeste Mai Mult
$config[ads_cat_netboard] not found